/ru/lt/en/pl/cz /sk/es/pt/de/lv /ee/fr/it/se/no /bg
SUFITY NAPINANE
Sufity napinane w ciągu 1 dnia!
Wybór najlepszych musimy być zdolni do wyboru!
Więcej
Proces produkcji
Proces instalacji
Korzyści sufitu napinanego
Kategoria Menu
OpcjeBaltic House lubų fabrikas

Продвигайте также свою страницу

Dane techniczne

Krótki opis charakterystyki sufitów napinanych: 

Skład chemiczny substancji: PVC (chlorek poliwinylowy)

Grubość materiału 0,15 - 0,35 mm Waga 180-320 g/m.
Średni współczynnik pochłaniania dźwięku - 0,4
Maksymalna odporność na napinanie - 30 Н (wzdłużne i poprzeczne)
Wytrzymałość ciśnieniowa 1000 Pa
Stosunkowe rozciąganie do pęknięcia – 220%
Współczynnik pochłaniania światła – od 30% („błyszczące albo matowe”) do 10% („przepuszczalność światła”)
Wodoodporny
Materiał ognioodporny (posiada międzynarodową klasyfikację M1/B1/FIRE1)
Materiał posiada certyfikaty higieniczne, bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Materiał zmienia właściwości przy temperaturze poniżej 0 stopni, podstawa staje się sztywna i twarda, lecz później staje się elastyczna przy temperaturze powyżej 0 stopni. Rozkład materiału następuje dopiero przy temperaturze poniżej -40°C.
Powłoka PVC jest odporna na ciepło i zachowuje swoja odporność do temperatury 90 °C.